Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Jasienica dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2021

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem wybranej szkoły

 

 3

 

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania

 

2.

 

Kontynuacja nauki w danej szkole po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego

 

 3

 

Oświadczenie rodziców o miejscu realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego ich dziecka

3.

 

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w wybranej szkole

  2

 

Oświadczenie rodziców potwierdzające realizację obowiązku ich dzieci/dziecka w danej szkole

 

4.

 

Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w pobliżu szkoły

 

  2

 

Oświadczenie rodziców o ich miejscu pracy zawodowej

5.

 

W pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców lub rodzica w zapewnieniu należytej opieki

 

 2

 

Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki.