Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na stronie GZOSiP w Jasienicy!

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.):

  • Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Obowiązkiem gminy jest:

  • Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  • Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Obowiązki, o których mowa wyżej, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Zasady bezpłatnego transportu zapewnianego przez Gminę Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Jasienica z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom/uczniom/młodzieży z terenu Gminy Jasienicy, w tym niepełnosprawnym, do przedszkoli/szkół/ośrodków  oraz Zarządzenie nr 0050.266.2022 Wójta Gminy Jasienica z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom/uczniom/młodzieży z terenu Gminy Jasienicy, w tym niepełnosprawnym, do przedszkoli/szkół/ośrodków.

W przypadku pytań, należy dzwonić pod numer telefonu: (33) 821 26 41, wew. 112 lub 665 004 637.

 

Artykuły