Bieżące informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - List Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej

Przejdź do - List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Przejdź do - Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Przejdź do - Informacja dotycząca organizowania zajęć z religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2016/2017

Informacja dotycząca organizowania zajęć z religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2016/2017

Od roku szkolnego 2016/2017 uczeń, uczęszczający zarówno na  zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki, ma wliczane do średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego z tych zajęć

23 września 2016
Źródło: MEN
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca organizowania zajęć z religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2016/2017
Przejdź do - Rozporządzenie w sprawie kształcenia cudzoziemców

Rozporządzenie w sprawie kształcenia cudzoziemców

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała w piątek 9 września rozporządzenie dotyczące kształcenia cudzoziemców w polskim systemie oświaty. Przepisy weszły w życie 14 września 2016 r. (Dziennik Ustaw z  2016 r. poz. 1453).

23 września 2016
Źródło: MEN
Czytaj więcej o: Rozporządzenie w sprawie kształcenia cudzoziemców
Przejdź do - Kierunki zmian w edukacji

Kierunki zmian w edukacji

Minister Anna Zalewska uczestniczyła w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie w województwie pomorskim. W czasie uroczystości Minister przedstawiła najważniejsze kierunki zmian w edukacji.

13 września 2016
Źrodło MEN (red. J.G.)
Czytaj więcej o: Kierunki zmian w edukacji