Przedszkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Gminy Jasienica na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica określa ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2023 WÓJTA GMINY JASIENICA Z DNIA 13 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.

18 stycznia 2023

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737 ze zm.)

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2023/2024