Dotacja celowa z budżetu Gminy Jasienica dla podmiotów prowadzących niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2018

Podmioty prowadzące niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy, które posiadają wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Jasienica, mogą ubiegac się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Jasienica.

Zasady ubiegania się o dotację regulują uchwały Rady Gminy Jasienica Uchwała Nr XLVI/650/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Jasienica  oraz Uchwała Nr XLVII/663/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie Gminy Jasienica.

K.M.