Harmonogram naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Gminy Jasienica na rok szkolny 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2021

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Jasienica z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postpowaniu rekrutacyjnym oraz postpowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych szkol podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

08.02.2021r.

do

08.03.2021r.

 19.04.2021r.

do

04.06.2021r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

09.03.2021r.

do

12.03.2021r.

07.06.2021r.

do

14.06.2021r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.03.2021r.

godz. 1000

15.06.2021r.

godz. 1000

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

15.03.2021r.

do

23.03.2021r.

15.06.2021r.

do

18.06.2021r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 02.04.2021r.

godz. 1000

21.06.2021r.

godz. 1000