Dyrektor GZOSiP w Jasienicy - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Dyrektor

Obowiązki dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy pełni Urszula Bujok.

Tel: 33 821 26 41    wew. 101

Tel. kom. :  695 928 944