Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.):

 

Zasady bezpłatnego transportu zapewnianego przez Gminę Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu zorganizowanego oraz zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym lub środkami komunikacji publicznej dzieci/uczniów/mlodziezy niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica do przedszkoli/szkół/ośrodków.

W przypadku pytań, należy dzwonić pod numer telefonu: (33) 821 26 41, wew. 110 lub 607 309 241.