Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.):

Obowiązki, o których mowa wyżej, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Zasady bezpłatnego transportu zapewnianego przez Gminę Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Jasienica z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom/uczniom/młodzieży z terenu Gminy Jasienicy, w tym niepełnosprawnym, do przedszkoli/szkół/ośrodków.

W przypadku pytań, należy dzwonić pod numer telefonu: (33) 821 26 41, wew. 110 lub 607 309 241.