Informacja w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Informacja w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

13 kwietnia 2021

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy  wprowadził do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu GZOSiP:

Kontakt z GZOSiP odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub korzystając ze skrzynki pocztowej umieszczonej na parterze przy wejściu do budynku GZOSiP.

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Dane kontaktowe:
adres:
Jasienica 845
43-385 Jasienica
e-mail: gzosip@jasienica.pl 

Nr tel.: 33 821 26 41

Dyrektor GZOSiP w Jasienicy – nr tel.: 695 928 944

KADRY I PŁACE

Specjalista ds. kadr

Leokadia Dobija

wew. 103

665 896 536

ldobija@gzosip.jasienica.pl

Specjalista ds. płac

Dorota Frąc

wew. 104

607 391 742

dfrac@gzosip.jasienica.pl

Specjalista ds. płac

Izabela Żebrowska

667 036 215

izebrowska@gzosip.jasienica.pl

Referent ds. płac

Marta Stec

693 365 851

mstec@gzosip.jasienica.pl

KASA

Specjalista

Renata Tyrna

wew. 105

665 893 755

rtyrna@gzosip.jasienica.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa

Alicja Kominek

wew. 108

603 091 888

akominek@gzosip.jasienica.pl

Specjalista

Krystyna Moskała

 wew. 106 

723 976 191

kmaskala@gzosip.jasienica.pl

Specjalista

Sylwia Kulasik

785 601 741

skulasik@gzosip.jasienica.pl

Specjalista

Małgorzata Wojtusiak

607 226 416

mwojtusiak@gzosip.jasienica.pl

Księgowa

Bernadeta Gąsior

693 239 493

bgasior@gzosip.jasienica.pl

MŁODOCIANI PRACOWNICY

Specjalista

Kinga Macura-Klimczak

wew. 109

609 918 935

kmacura@gzosip.jasienica.pl

DZIENNIK PODAWCZY

Specjalista

Joanna Gańczarczyk

wew. 110

607 309 241

jganczarczyk@gzosip.jasienica.pl

 

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych GZOSiP będzie możliwy:

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi klientów, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:

  1. a) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  2. b) osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
    ‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  4. d) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, tej zasady nie stosuje się.

Interesanci w trakcie wizyty w GZOSiP są zobowiązani do:

 

 

 

 

K.M-K.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie