Przyjmowanie wniosków o zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów niepełnosprawnych - dowóz zorganizowany - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Przyjmowanie wniosków o zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów niepełnosprawnych - dowóz zorganizowany

15 czerwca 2020

W związku z koniecznością przygotowania przetargu na świadczenie usług przewozowych w roku szkolnym 2020/2021, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy przyjmuje wnioski o zapewnienie bezpłatnego transportu w formie dowozu zorganizowanego dla uczniów niepełnosprawnych - do 30 czerwca 2020 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie GZOSiP w Jasienicy.

Szczegółowe zasady realizacji dowozu ustala Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Jasienica z dnia 17 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom/uczniom/młodzieży z terenu Gminy Jasienicy, w tym niepełnosprawnym, do przedszkoli/szkół/ośrodków.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem zapewnienia bezpłatnego transportu oraz klauzulą informacyjną administratora danych osobowych.

Składając wniosek należy przedstawić do wglądu aktualne orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, składając wniosek osobiście, należy dostosować się do zasad sanitarnych obowiązujących w GZOSiP (maseczki, dezynfekcja rąk, ewentualnie rękawiczki).

W przypadku pytań i trudności związanych z wypełnieniem wniosku, proszę dzwonić pod nr tel.: 607 309 241.

 

Wnioski o zwrot kosztów przewozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka będą przyjmowane w sierpniu 2020 r.

J.G.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Designed by studiogstock / Freepik

    Designed by studiogstock / Freepik