Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne od 25.05.2020 r. - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne od 25.05.2020 r.

21 maja 2020

Od 25 maja 2020 r. we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Jasienica zostaną przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad nowego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ponadto uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Od 1 czerwca 2020 r. natomiast, z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów będą mogli korzystać uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

Od poniedziałku 18 maja 2020 r., za zgodą rodziców, w szkołach i przedszkolach organizowane są zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia są prowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

 

Liczba uczniów zgłoszonych na zajęcia opiekuńcze od 25.05.2020 r. – stan na 20.05.2020 r.

Nazwa placówki

Liczba zgłoszonych uczniów

Szkoła Podstawowa im. Rudolfa Gila w Świętoszówce

11

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy

0

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu

0

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach

0

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

6

RAZEM:

28

Galeria

  • Powiększ zdjęcie