Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Jasienica zakończona!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2016

Do 31 marca 2016 trwała rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Niektóre przedszkola jednak nadal dysponują wolnymi miejscami – w nich od 21 kwietnia do 16 sierpnia zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz sytuacja demograficzna w Gminie Jasienica wymogły pewne zmiany w strukturze szkół i przedszkoli gminy. W ogólnym podsumowaniu, w roku szkolnym 2016/2017 będzie mniej klas w szkołach podstawowych, natomiast liczba oddziałów przedszkolnych ulegnie zwiększeniu.

Liczba oddziałów przedszkolnych zostanie powiększona ze względu na pozostanie w przedszkolu dużej liczby dzieci sześcioletnich oraz z uwagi na troskę o zapewnienie miejsc dzieciom trzyletnim. Decyzją Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzyny, powstanie 5 dodatkowych oddziałów dla dzieci trzyletnich.

O 14 oddziałów zmniejszy się natomiast liczba klas pierwszych w porównaniu z obecnym rokiem szkolnym. W większości szkół zostanie utworzona jedna klasa pierwsza. Wyjątek stanowią 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Świętoszówce – tam z powodu zbyt małej liczby uczniów nie powstanie klasa pierwsza (zgłoszone dzieci z obwodu szkoły zostaną przyjęte do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu, z zapewnieniem dowozu), z kolei w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach powstaną dwie klasy pierwsze. W ZSP w Mazańcowicach jedną z klas utworzą uczniowie, których rodzice wyrazili chęć powtórzenia przez ich dzieci klasy pierwszej szkoły podstawowej, korzystając w ten sposób z możliwości, jaką dała im nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Pomimo zakończenia rekrutacji, w przedszkolach przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Jasienicy, Wieszczętach, Międzyrzeczu, Mazańcowicach oraz Iłownicy pozostały nadal wolne miejsca. Wymienione przedszkola ogłoszą nabór uzupełniający, którego wyniki zostaną podane 30 sierpnia 2016 r.

 

J.G.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie