Gala II Powiatowego Multimedialnego Przeglądu Szkolnych Teatrzyków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

W dniu 21 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  w Jasienicy odbyła się uroczysta gala będąca podsumowaniem wyników II Powiatowego Multimedialnego Przeglądu Szkolnych Teatrzyków pod hasłem ”Małe i duże igraszki ze sztuką”  skierowanego do uczniów klas I – VI powiatu bielskiego i miasta Bielska – Białej.

Inicjatorem przedsięwzięcia była  Dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Wieszczętach – mgr Ilona Walach, zaś koordynatorami  - Barbara Mikołajczyk, Katarzyna Karatnik, Danuta Macura i Dagmara Skowron. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Jasienica – mgr inż. Janusz Pierzyna oraz Starosta Bielski – mgr inż. Andrzej Płonka.

            Celem przeglądu było m.in. inspirowanie do poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej oraz prezentacja dorobku artystycznego uczniów w wieku szkolnym.

            Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało  pięć grup teatralnych ze szkół:

 • SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku – Białej – grupa teatralna „Teatr 2”, spektakl „Akademia Wyobraźni” (opiekunowie: Agnieszka Marczyńska, Anna Chrobak  - Steckel, Ewa Żydek)
 • ZSP w Jasienicy – grupa teatralna „Teatralni.pl”, przedstawienie „Z pamiętnika małego przedszkolaka” (opiekunowie: Wioletta Machalica i Piotr Morawski)
 • ZSP w Grodźcu – grupa teatralna „Antrakt”, spektakl „Zemsta inaczej” (opiekunowie: Barbara Kabat, Beata Szostok, Magdalena Szczotka)
 • ZSP w Międzyrzeczu – grupa teatralna „Leśne Skrzaty”, spektakl „O smoku, który nie porywał dziewcząt” (opiekun: Edyta Gajewicz)
 • SP Świętoszówka – grupa teatralna „Koło historyczne , sztuka „Król Jan III Sobieski i jego skrzydlate wojsko” (opiekun: Janusz Kaps)

W przeglądzie wzięła też udział grupa teatralna gospodarzy - ZSP w Wieszczętach  - teatr „Kurtyna” w przedstawieniu „W sieci” (opiekunowie: Barbara Mikołajczyk, Katarzyna Karatnik).

            Profesjonalne jury  w osobach: Marii Suprun, Tomasza Lorka – aktorów Teatru Polskiego w Bielsku – Białej oraz Agnieszki Bronowskiej – Dyrektora GOK „Drzewiarz” w Jasienicy wyłoniło zwycięzców.

            Grand Prix i I miejsce w kategorii klas IV – VI  przypadło  grupie teatralnej  z ZSP w Wieszczętach za spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów regulaminowych, zwarty scenariusz, siłę przekazu, przejrzystość formy oraz najsilniejsze wrażenie wywarte na jury.

            I miejsce w kategorii klas I – III zdobyła grupa teatralna z ZSP w Międzyrzeczu za interesującą realizację, mądre przesłanie i scenariusz dostosowany do wieku wykonawców.

            Uroczyste podsumowanie przeglądu połączone z rozdaniem nagród dla wszystkich uczestników odbyło się w sali GOK  w Jasienicy.  Spotkanie zainaugurował występ na żywo  szkolnego koła teatralnego „Kurtyna” z ZSP w Wieszczętach prowadzonego przez Barbarę Mikołajczyk i Katarzynę Karatnik   ze zwycięskim spektaklem „W sieci”.

            Po powitaniu zebranych przez pomysłodawcę  i gospodarza uroczystości – Dyrektora ZSP w Wieszczętach – Ilonę Walach głos zabrał członek jury – Tomasz Lorek, który omówił poziom tegorocznych spektakli i uzasadnił wybór nagrodzonych przedstawień. Następnie uczestnicy spotkania  mieli  okazję obejrzeć krótką, multimedialną prezentację dotyczącą wszystkich zespołów biorących udział w przeglądzie wraz z krótkimi fragmentami każdej sztuki. Wreszcie nadszedł czas na wiele ciepłych słów i gratulacji dla zwycięzców, uczestników przeglądu oraz ich opiekunów ze strony Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzyny i Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy – Urszuli Bujok. Nagrodzoną w kategorii klas I – III prezentację „O smoku, co nie jadał dziewcząt”  goście obejrzeli przy pomocy projektora. Zwycięskie prezentacje spotkały się z żywym aplauzem publiczności.

            W części końcowej gali Dyrektor ZSP w Wieszczętach wręczyła zwycięzcom i uczestnikom przeglądu  nagrody w formie dyplomów oraz pucharów.  Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie oraz ich opiekunowie otrzymali  upominki rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Członkowie zwycięskich grup teatralnych wraz z opiekunami  otrzymali dodatkowo nagrodę specjalną w postaci wyjazdu do bielskiej „Banialuki” na spektakl „Chłopiec z gwiazd” - w dniu 23 marca 2016 roku. Całość imprezy została sfinansowana przez Wójta Gminy Jasienica.

            Finałem spotkania był smaczny poczęstunek w postaci kanapek, ciast oraz ciepłych i zimnych  napojów.

            II Powiatowy Multimedialny Przegląd Szkolnych Teatrzyków był drugim tego typu przedsięwzięciem na terenie gminy Jasienica, powiatu bielskiego i miasta Bielsko – Biała. Kolejne -  przewidziane są w następnych latach. 

            Za pomoc w organizacji imprezy i zapewnienie jej prawidłowego przebiegu  Dyrektor ZSP w Wieszczętach wraz z koordynatorami działania serdecznie dziękują:

 • Państwu Arkadiuszowi i Halinie Kliś – właścicielom sklepu ogólnospożywczego w Bielowicku
 • Rafałowi Zachurze i Dariuszowi Florkowi – właścicielom sklepu „Euro” w Jasienicy
 • Anecie Tolarz – pracownikowi działu promocji gminy
 • Agnieszce Bronowskiej i Mariuszowi Wysłych

oraz rodzicom i pracownikom szkoły: Beacie Martynek, Aurelii Zahradnik, Monice Grzywnie, Wioletcie Gardas, Ewie Walas, Helenie Gruszce oraz Franciszkowi Kidoniowi.

 

Autor: Barbara Mikołajczyk - nauczyciel ZSP w Wieszczętach

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie