Przyjmowanie wniosków o zapewnienie bezpłatnego transportu w formie zwrotu kosztów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2022

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy przypomina o terminie złożenia wniosku o zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych w formie zwrotu kosztów  w nowym roku szkolnym 2022/2023. Wnioski należy złożyć w GZOSiP w Jasienicy do 31 sierpnia 2022 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie GZOSiP w Jasienicy.

Szczegółowe zasady realizacji dowozu ustala Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Jasienica z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom/uczniom/młodzieży z terenu Gminy Jasienicy, w tym niepełnosprawnym, do przedszkoli/szkół/ośrodków.

Średnie ceny jednostki paliwa zostały ustalone w Uchwale nr XLI/549/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022 r.

 

 

J.G.