"Bezpieczne Wakacje 2022"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2022

Wraz z zakoń­czeniem roku szkolnego na terenie województwa śląskiego rozpo­czynają się  działania w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2022”, które potrwają do 1 września 2022 r.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową inter­wen­cyjną linię telefo­niczną o numerze: 32 20 77 077. Można na nią zgłaszać wszelkie infor­macje dotyczące zagrożeń oraz niepra­wi­dło­wości w organi­zacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji.

Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję ,,BEZPIECZNE WAKACJE 2022”

1. Śląski Oddział Straży Granicznej tel. 32 414 40 00 slosg@strazgraniczna.pl
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach tel. 32 351 23 16 hdim.wsse.katowice@sanepid.gov.pl
3. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tel. 47 851 11 33 ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl
4. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tel. 47 851 16 12 tel. 47 851 16 34 prewencja@ka.policja.gov.pl
5. Kuratorium Oświaty w Katowicach tel. 32 606 30 22 kancelaria@kuratorium.katowice.pl
6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach tel. 783 510 021 tel. 32 428 81 50 biuro@katowice.witd.gov.pl
7. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach tel. 32 621 56 18 straz@katowice.kwpsp.gov.pl
8. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 793 292 929 tel. 500 543 210 biuro@slaskiewopr.pl
9. Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 33 812 37 86 biuro@wopr.bielsko.pl
10. Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tel. 32 774 08 37 turystyka@slaskie.pl
11. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach tel. 32 606 33 00 sekretariat@katowice.winb.gov.pl
12. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Jurajska tel. 34 315 20 00 biuro@goprjura.pl
13. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Beskidzka tel. 33 829 69 00 poczta@beskidy.gopr.pl
14. Śląska Izba Turystyki tel. 516 162 689 tel. 786 940 313 sit@sit.travel
15. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego tel. 32 20 77 870 ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl
16. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego tel. 32 20 77 653 wzk@katowice.uw.gov.pl


K.M-K.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie