Przyjmowanie wniosków o zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2021

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy przypomina o konieczności złożenia  wniosku o zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych na nowy rok szkolny 2021/2022

Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie GZOSiP w Jasienicy.

Szczegółowe zasady realizacji dowozu ustala Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Jasienica z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom/uczniom/młodzieży z terenu Gminy Jasienicy, w tym niepełnosprawnym, do przedszkoli/szkół/ośrodków.

Składając wniosek należy przedstawić do wglądu aktualne orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, składając wniosek osobiście, należy dostosować się do zasad sanitarnych obowiązujących w GZOSiP (maseczki, dezynfekcja rąk, ewentualnie rękawiczki).

 

W przypadku pytań i trudności związanych z wypełnieniem wniosku, proszę dzwonić pod nr tel.: 607 309 241.

J.G.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Designed by stockgiu / Freepik

    Designed by stockgiu / Freepik