Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w Gminie Jasienica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2020

W okresie trwającej pandemii organizacja roku szkolnego 2020/2021 będzie uwzględniała wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół i przedszkoli, obowiązujące od 1.09.2020 r.

w tym w zakresie:

  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni szkoły
  • żywienia
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 u pracowników lub dzieci i uczniów.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali zobowiązani do opracowania procedur oraz przekazania informacji rodzicom, najpóźniej do 28.08.2020 r.

We wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy Jasienica planuje się naukę w formie stacjonarnej. Ewentualne zmiany na inny tryb będą rozpatrywane odrębnie w stosunku do każdej szkoły, gdy będzie wymagała tego sytuacja sanitarna. Dyrektor będzie podejmował decyzję w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Wójtem Gminy Jasienica oraz Dyrektorem Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie