Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolach do 8.05.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2020

Wójt Gminy Jasienica informuje, że w dniach od 6 maja 2020 r. do 8 maja 2020 r. zajęcia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych placówkach oświatowych w Gminie Jasienica zostają zawieszone.

Otwarcie przedszkoli w nowym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., planuje się od 11 maja 2020 r.

Zgłoszenia dzieci do przedszkoli przyjmują dyrektorzy placówek oświatowych od 4 maja 2020 r.

Uczestnictwo dziecka w zajęciach będzie możliwe po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych stosownych oświadczeń.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie