Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniwe w 2020 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2020

W dniu 19 marca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r, poz. 479).

W roku szkolnym 2020/2021 konieczne będzie zapewnienie nowych podręczników dla klas I, IV i VII szkół podstawowych. To w związku z zakończeniem trzyletniego okresu użytkowania podręczników kupionych z ostatniej dotacji.

Zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu, dyrektor szkoły przekazuje jednostce samorządu terytorialnego informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej (m.in. liczba uczniów). Następnie samorząd przygotowuje wniosek o udzielenie dotacji celowej, który przekazuje wojewodzie.

Podziału środków między województwa dokonuje minister edukacji – ma na to czas od 15 kwietnia do 25 września. Wojewoda natomiast udziela dotacji celowej w terminie do 4 czerwca – jeśli JST złoży wniosek między 15 kwietnia a 5 maja; do 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku między 6 maja a 10 lipca; lub do 15 października – jeżeli wniosek trafił do wojewody między 11 lipca a 15 września.

Jak podaje MEN, dotacja na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne klas I szkoły podstawowej wyniesie 75 zł na ucznia, klas IV szkoły podstawowej wyniesie 140 zł na ucznia, a klas VII szkoły podstawowej wyniesie 250 zł na ucznia.

K.M-K.