Sprawozdania finansowe za 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2019

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1991 ze zm.), informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy oraz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jasienicy.

J.G.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie