Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniwe w 2019 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2019

27 marca 2019 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r, poz. 574).

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje dyrektor szkoły, dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z poszczególnymi nauczycielami,  zatwierdzonym przez radę pedagogiczną i zaopiniowane przez radę rodziców. W roku szkolnym 2019/2020 trzeba będzie zapewnić nowe podręczniki dla uczniów klas III i VI szkół podstawowych – wszystko w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej.

 Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

K.M-K.