Nowe pomoce dydaktyczne w szkołach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2019

Gmina Jasienica aktywnie uczestniczy w programach dotacyjnych, których celem jest pozyskanie środków na zakup pomocy dydaktycznych, a tym samym poszerzenie i unowocześnienie bazy szkolnej.

W 2018 roku szkoły uczestniczyły w dwóch programach rządowych: Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oraz „Aktywnej tablicy”. W efekcie udało się uzyskać ponad 87 000,00 zł na wyposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze oraz zakup narzędzi TIK wspierających proces nauczania i uczenia się.

W roku szkolnym 2018/2019 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  realizują trzy szkoły podstawowe: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach. Szkoły otrzymały łącznie 20 000,00 zł dofinansowania przy zapewnieniu 5 148,90 zł wkładu własnego gminy, dzięki czemu zakupiły 1 571 książek. Wśród pozycji książkowych znalazły się te, po które najchętniej sięgają uczniowie, odpowiadające ich zainteresowaniom i opowiadające o współczesnych problemach dotykających młode pokolenie. Ponadto program umożliwił zwiększenie liczby egzemplarzy lektur szkolnych, co znacząco ułatwiło dostęp do nich i realizację podstawy programowej.

Jednak program to nie tylko nowe książki w szkolnych bibliotekach, ale również szereg akcji i projektów popularyzujących czytelnictwo wśród dzieci. Spotkania literackie, kwadranse z książką,  głośne czytanie, konkursy czytelnicze, wystawy i kiermasze - to tylko niektóre przykłady wydarzeń odbywających się w szkołach.

Pozostałe szkoły brały udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w poprzednich latach szkolnych. Podsumowując realizację programu w Gminie Jasienica, w latach od 2016 r. do 2018 r. szkoły uzyskały łącznie 76 000,00 zł dotacji, przy zapewnieniu 19 216,12 zł wkładu własnego, co w efekcie daje niebagatelną liczbę 5 345 nowości wydawniczych w szkolnych bibliotekach!

Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 pięć szkół podstawowych Gminy Jasienica: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy - po raz pierwszy realizuje program „Aktywna tablica”. Założeniami programu jest dofinansowanie zakupu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenie zajęć z ich wykorzystaniem oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w tym zakresie i wspieranie międzyszkolnej wymiany doświadczeń. Na zakup sprzętu szkoły przeznaczyły 67 166,24 zł dotacji, przy zapewnieniu 16 800,27 zł wkładu własnego w formie rzeczowej i finansowej. Łącznie zakupiono: 5 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, 2 tablice interaktywne oraz 3 zestawy tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi.

J.G.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie