Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2018

W dniu 30 marca 2018 roku zostało opublikoane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018r. (D.U. z 2018r, poz. 655)

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje dyrektor szkoły, dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z poszczególnymi nauczycielami,  zatwierdzonym przez radę pedagogiczną i zaopiniowane przez radę rodziców. W roku szkolnym 2018/2019 trzeba będzie zapewnić nowe podręczniki dla uczniów klas II,V i VIII szkół podstawowych – wszystko w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej.

 Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

K.M.