Rozwój bibliotek szkolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2017

Szkoły Gminy Jasienica już po raz kolejny przystąpiły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W tym roku księgozbiór bibliotek szkolnych wzbogacą cztery szkoły podstawowe.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa służy popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów. Jego podstawę stanowi dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych. Dzięki temu uczniowie mają szeroki dostęp do najnowszej literatury dziecięcej i młodzieżowej, co sprzyja rozwojowi ich zainteresowań czytelniczych. Program jednak nie ogranicza się jedynie do zapewnienia bazy książkowej bibliotekom szkolnym. Szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia szeregu akcji i projektów czytelniczych.

W roku szkolnym 2017/2018 program będą realizowały cztery szkoły podstawowe Gminy Jasienica: Szkoła Podstawowa w Świętoszówce, szkoły podstawowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy. Placówki otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 40 000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. Warunkiem otrzymania dofinansowania było zapewnienie wkładu własnego przez organ prowadzący szkoły, który w przypadku Gminy Jasienica wynosi 10 000 zł. Oznacza to, że gminne szkoły będą mogły dokonać zakupu książek na kwotę 50 000 zł.

W poprzednich latach szkoły Gminy Jasienica również brały udział w programach w zakresie rozwoju czytelnictwa. W roku szkolnym 2016/2017 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowało Gimnazjum w Rudzicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy. Otrzymano wówczas dofinasowanie na kwotę 16 000 zł. Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 wszystkie szkoły podstawowe Gminy Jasienica uczestniczyły w programie „Książki naszych marzeń”, dzięki któremu uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 13 580 zł.

 

J.G.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie