Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2017

4 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Uroczysta gminna inauguracja odbyła się w Szkole Podstawowej w Świętoszówce.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jasienica - Pan Janusz Pierzyna, W-ce Przewodniczący Rady Gminy Jasienica, a zarazem Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty - Pan Czesław Machalica, Radna oraz sołtys sołectwa Biery - Pani Maria Bury, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bierach - ks. Jan Froelich, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grodźcu - ks. Andrzej Szczepaniak, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Świętoszówce - Pani Bożena Gruszka, Kierownik GOK w Bierach - Pani Sylwia Iskrzyska-Puzoń, sołtys sołectwa Łazy - Pan Tadeusz Kocurek, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bierach - Pani Anna Kwit, siostrzenica patrona szkoły - Pani Halina Gwiżdż oraz nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

O godzinie 8.00 miała miejsce msza św. w Kościele pw. Ducha Świętego w Świętoszówce, po której rozpoczęła się uroczysta akademia w szkole i otwarcie nowo utworzonej pracowni fizyczno-chemicznej, wyremontowanej sali informatycznej z nowymi komputerami, a także odnowionej biblioteki i oddanej do użytkowania nowej szatni dla uczniów.

Bogaty program artystyczny wypełniony był energicznymi tańcami dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły oraz zabawną scenką rodzinną w wykonaniu najstarszych uczniów klasy siódmej. Nie zabrakło również wspomnień z tragicznego września 1939 roku.

Dyrektor Ewa Anzorge-Janeczko wraz z Radą Rodziców i uczniami podziękowała władzom Gminy Jasienica oraz rodzicom za wsparcie finansowe i wszelką pomoc, dzięki którym udało się przygotować szkołę, dostosowując ją do założeń reformy oświaty. Wójt Gminy Jasienica pogratulował Dyrektor szkoły i całej społeczności szkolnej wspaniałego przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz życzył wytrwałości i mobilizacji w pracy i nauce.

Głos zabrała również Dyrektor Przedszkola Publicznego w Świętoszówce, która podziękowała Wójtowi Januszowi Pierzynie oraz wszystkim Radnym za środki finansowe, które pozwoliły na przeprowadzenie remontu i pozyskanie dodatkowej sali dydaktycznej oraz utworzenie od roku szkolnego 2017/2018 nowego oddziału przedszkolnego, co przyczyniło się do przyjęcia do przedszkola większej liczby dzieci w wieku 3-6 lat.

 

Szkoły i przedszkola Gminy Jasienica po 1 września 2017

Od 1 września obowiązuje Prawo oświatowe. W wyniku reform w Gminie Jasienica funkcjonuje 9 placówek oświatowych: 1 publiczne przedszkole, 1 szkoła podstawowa oraz 7 zespołów szkolno-przedszkolnych. Dotychczasowe szkoły gimnazjalne zostały włączone do działających zespołów szkolno-przedszkolnych: ZSP w Jasienicy, ZSP w Mazańcowicach oraz ZSP w Rudzicy.

Pozostawienie w szkołach podstawowych klas VII spowodowało zdecydowany wzrost liczby uczniów w tych szkołach. W porównaniu z zeszłorocznymi statystykami, w bieżącym roku szkolnym uczy się o 313 uczniów więcej, co daje liczbę 1970 uczniów szkół podstawowych w klasach od I-VII. W szkołach podstawowych w Jasienicy, Rudzicy, Mazańcowicach działają również, aż do wygaszenia, oddziały gimnazjalne - liczba uczniów w klasach II i III gimnazjum wynosi 330.

Wzrost liczby dzieci nastąpił także w przedszkolach, w wyniku czego powstały 3 nowe oddziały przedszkolne: w ZSP w Międzyrzeczu, ZSP w Jasienicy oraz Przedszkolu w Świętoszówce. Poza ogólną tendencją demograficzną znaczący wpływ na rosnącą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym ma ustawowe prawo dzieci trzyletnich do korzystania z wychowania przedszkolnego oraz powrót do obowiązku szkolnego od 7 lat, w wyniku czego dzieci sześcioletnie odbywają roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego. Ogółem do przedszkoli w Gminie Jasienica w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 983 dzieci.

W okresie wakacyjnym szkoły i przedszkola Gminy Jasienica przygotowywały się do przyjęcia większej liczby dzieci i uczniów. Przeprowadzono liczne prace remontowe i inwestycyjne, by umożliwić uczniom naukę w jak najlepszych warunkach. Powstały nowe sale lekcyjne, odnowiono dotychczasowe, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych i szatni.

W szkołach i przedszkolach Gminy Jasienica zatrudnionych jest 380 nauczycieli. Na tę liczbę składa się również 11 nowych nauczycieli, którzy zostali przyjęci do pracy od 1 września 2017 r.

J.G.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie