Plan sieci szkół Gminy Jasienica po wprowadzeniu reformy oświaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2017

30.03.2017 r. Rada Gminy Jasienica  przyjęła uchwałę dotyczącą organizacji sieci szkół po wprowadzeniu reformy oświaty.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/411/17 Rady Gminy Jasienica od 1.09.2017 r. w Gminie Jasienica będą nadal funkcjonować następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa w Świętoszówce
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy
 3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grodźcu
 4. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Iłownicy
 5. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mazańcowicach
 6. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Międzyrzeczu
 7. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudzicy
 8. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wieszczętach

Dotychczasowe gimnazja zostaną włączone do ośmioletnich szkół podstawowych:

 1. Gimnazjum w Jasienicy do Szkoły Podstawowej w Jasienicy
 2. Gimnazjum w Rudzicy do Szkoły Podstawowe w Rudzicy
 3. Gimnazjum w Mazańcowicach do Szkoły Podstawowej w Mazańcowicach

Obwody szkół pozostają bez zmian.

Zgodnie z reformą oświaty nabór do klas I gimnazjum zostaje zniesiony. Tegoroczne VI klasy w przyszłym roku szkolnym pozostaną w szkołach podstawowych jako klasy VII. Klasy II i III gimnazjum będą kontynuować naukę w gimnazjum aż do jego wygaśnięcia.

Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół, włączając gimnazja do szkół podstawowych, nie naraził nauczycieli na zwolnienia. Każdy nauczyciel zachowa pracę.

W roku szkolnym 2017/2018 planowana jest rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu. W niektórych szkołach będą prowadzone prace adaptacyjno-remontowe, w celu zwiększenia liczby sal lekcyjnych.

Wszystkim dzieciom przedszkolnym z terenu Gminy Jasienica w wieku od 3 do 6 lat zapewniono miejsca w przedszkolach. W tym celu utworzono dodatkowe oddziały przedszkolne w ZSP w Jasienicy, ZSP w Międzyrzeczu oraz w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce.

 

Urszula Bujok
Dyrektor GZOSiP w Jasienicy

Galeria

 • Powiększ zdjęcie