Dotacja celowa na podręczniki w 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2017

 Rozporządzenie dostosowało zasady przyznania rządowej dotacji na zakup podręczników i materiałów dodatkowych do nowego ustroju szkolnego. Po zmianie ustroju, uruchomieniu procesu wygaszania gimnazjów i wydłużenia kształcenia w szkole podstawowej do ośmiu lat, w roku szkolnym 2017/2018 trzeba będzie zapewnić nowe podręczniki dla uczniów klas I,IV, i VII szkół podstawowych – wszystko w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z poszczególnymi nauczycielami,  zatwierdzonym przez radę pedagogiczną i zaopiniowane przez radę rodziców.

 Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

K.M.