Harmonogram naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołąch podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z dnia 21 stycznia 2020r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkol podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.

Lp.

 Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 10.02.2020r.

do

09.03.2020r.

 20.04.2020r.

do

05.06.2020r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 10.03.2020r.

do

13.03.2020r.

 08.06.2020r.

do

15.06.2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 16.03.2020r.

godz. 1000

 16.06.2020r.

godz. 1000

4

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 16.03.2020r.

do

23.03.2020r.

 17.06.2020r.

do

19.06.2020r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 01.04.2020r.

godz. 1000

22.06.2020r.

godz. 1000