Harmonogram naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołąch podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.02.2019r.

do

08.03.2019r.

 23.04.2019r.

do

14.08.2019r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

11.03.2019r.

do

15.03.2019r.

19.08.2019r.

do

26.08.2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 18.03.2019r.

godz. 1000

 27.08.2019r.

godz. 1000

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 18.03.2019r.

do

25.03.2019r.

 28.08.2019r.

do

29.08.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 02.04.2019r.

godz. 1000

30.08.2019r.

godz. 1000