Specjalistyczny Punkt Konsultacji i Wsparcia w Bielsku-Białej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB przekazuje informacje o utworzeniu Specjalistycznego Punktu Konsultacji i Wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

"Jesteśmy pierwszym na terenie miasta i powiatu Specjalistycznym Punktem Konsultacji i Wsparcia. Naszym celem jest wsparcie i doradztwo dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. SPKiW powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB przy Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej (ul. Wapienicka 46).

Zakres konsultacji i wsparcia jest bezpłatny. Obejmuje:

  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
  • Terapie wspomagające rozwój i edukację uczniów z autyzmem.
  • Trudności wychowawcze, rodzinne i zdrowotne oraz problemy społeczno-emocjonalne występujące u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Pomoc w wyborze szkół i innych form kształcenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Organizację grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.

Specjaliści SPKiW pomogą rozwiązać problem, poszukać jego przyczyny i zaproponować sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

Wsparcia udzielają oligofrenopedagodzy, psycholog, pedagog, surdopedagog, edukator seksualny, terapeuta logopeda, doradca zawodowy.

 

Nie czekaj, zgłoś się i sprawdź!

Pomóż sobie i swojemu dziecku!

Nie obowiązuje rejonizacja!"

 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie i mailowo:

Koordynator SPKiW – Katarzyna Lipianin-Drabek, tel. 798 717 003

Adres e-mail: trampolinabb@gmail.com

 

Autor: Stowarzyszenie Trampolina BB (red. J.G.)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie