Kierunki zmian w edukacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2016

Minister Anna Zalewska uczestniczyła w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie w województwie pomorskim. W czasie uroczystości Minister przedstawiła najważniejsze kierunki zmian w edukacji.

Podczas swojego wystąpienia Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny Rokiem Wolontariatu. Podkreśliła jednocześnie, że będzie to także wyzwanie dla niej samej – raz w miesiącu minister stanie się wolontariuszem, m.in. przez pracę w hospicjum, korepetycje z języka polskiego w domu dziecka, aktywny udział w akcjach charytatywnych, odwiedziny domu seniora, domu opieki, praca w schronisku dla zwierząt etc. Minister edukacji zachęciła uczniów, rodziców i nauczycieli do tego, aby realizować ideę wolontariatu w swoich szkołach. W tym celu będzie można skorzystać z programów, projektów, konkursów ogłoszonych przez MEN, a także Fundację Rozwoju Systemu Edukacyjnego.

– Człowiek żyje dla siebie, ale musi żyć też dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje. Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież przyzwyczajać do tego, żeby działać wspólnie, współpracować – podkreśliła Szefowa MEN.

Dodatkowo Minister Anna Zalewska przypomniała o najważniejszych zmianach w edukacji, które obowiązują od 1 września 2016 r., czyli m.in. o: rezygnacji ze sprawdzianu szóstoklasisty, możliwości odwołania się od wyniku egzaminu maturalnego, likwidacji tzw. „godzin karcianych”, powrotu do szkół zdrowego, ale i smacznego jedzenie – czyli tzw. „drożdżówek”.

Zwracając się w stronę kadry pedagogicznej Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że od przyszłego roku wspólnie z samorządami i związkami zawodowymi będzie dążyła do podniesienia płac dla nauczycieli.

Jednocześnie Minister zaznaczyła, że wspólnie z Ministrem cyfryzacji Anną Streżyńską dołoży wszelkich starań, aby w ciągu dwóch lat we wszystkich polskich szkołach był dostęp do szerokopasmowego internetu. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie możliwe zbudowanie najnowocześniejszej w Europie kompleksowej sieci łączącej wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat oraz przeprowadzenie wśród nauczycieli cyklu szkoleń dotyczących programowania. Wsparcie w postaci szkoleń będą oferowały kuratoria, placówki doskonalenia nauczycieli i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Trwają także prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych. 1 września 2016 roku uruchamiamy pilotażowy program nauki programowania w szkołach. Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku.

Wymieniając kolejne projekty Minister wskazała m.in. edukowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzone wspólnie z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa.

Wspólnie z Lasami Państwowymi MEN uruchomi program polegający na organizowaniu dzieciom zajęć na łonie przyrody przynajmniej raz w roku. Zajęcia będą prowadzone przez leśników – nie będą one „zwykłym” spacerem. Las jest idealną „salą lekcyjną”, w której dzieci mają do dyspozycji wszystkie narzędzia potrzebne do rozwijania empatii wobec lasu i jego mieszkańców, troski o środowisko naturalne, pracy zespołowej, ruchu na świeżym powietrzu i odpowiedzialnych wyborów konsumpcyjnych, które maja wpływ na losy świata.

W roku szkolnym 2016/2017 przygotowany zostanie program wyjazdów edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej.
– Chcemy, aby zajęcia pozaszkolne prowadzone były w miejscach pamięci związanych z wydarzeniami historycznymi – powiedziała Szefowa MEN.

Podczas uroczystości Minister Anna Zalewska podkreśliła, że Ministerstwo Edukacji będzie wspierać szkoły polonijne.
– Włączymy je w nasze akcje wolontariackie. Zależy nam na naszych polskich dzieciach za granicą, na podtrzymywaniu więzi z nimi – powiedziała.

1 października zostanie powołana Rada Dzieci i Młodzieży przy MEN.
– Chciałabym, aby dzieci i młodzież miały realny głos w dyskusji o edukacji i to nie tylko 1 czerwca, z okazji dnia dziecka – powiedziała Minister Anna Zalewska. Będziemy tych młodych ludzi pytać o opinię odnośnie przepisów oświatowych, ale też pokażemy jak się takie prawo tworzy – podkreśliła.
– Bardzo liczę na Wasze wsparcie w budowaniu dobrej zmiany w edukacji. Zachęcam wszystkich do dyskusji, również uczniów. Przekazujcie swoje opinie do ministerstwa – powiedziała Minister Anna Zalewska kończąc swoje przemówienia.

 

Źrodło MEN (red. J.G.)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska (źródło: MEN)

    Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska (źródło: MEN)